Gdzie załatwić sprawy o podział majątku we Wrocław

Skojarzone z tym artykułem: kancelaria, notariusz, radca prawny

(...) Wrocław również posiada wielu tego typu specjalistów. Jeśli toczą się w naszej rodzinie sprawy o podział majątku, najlepiej niezwłocznie zwrócić się do prawników. Najlepiej, aby byli to prawnicy z regionu w którym toczy się sprawa. Jeśli mieszkamy w Poznaniu a otrzymaliśmy spadek po cioci we Wrocławiu i miejscem rozpraw jest Wrocław, to najlepszym rozwiązaniem jest adwokat we Wrocławiu. Nie ma sensu wybierać specjalisty z zakresu prawa w naszej rodzinnej miejscowości. Niekiedy nie mamy możliwości ciągłego podróżowania i wówczas dobrze będzie (...)

Dodany przez Mariusz Woś, w dniu 12-12-2016

Gdzie załatwić sprawy o podział majątku we Wrocław

Pomoc notarialna

Skojarzone z tym artykułem: kancelaria, notariusz, usługi prawnicze

(...) urzędowymi.  Najbardziej znanym dokumentem, który można uzyskać u notariusza akt notarialny, który jest niczym innym jak spisaniem faktów. Akt notarialny jest jedynym legalnym środkiem udowodnienia różnego rodzaju okoliczności. U notariusza można również uzyskać akt poświadczenia dziedziczenia, który potrzebny jest przy dziedziczeniu spadku. Sporządzanie różnego rodzaju poświadczeń również należy do kompetencji notariusza. Do poświadczeń takich należy poświadczenie własnoręczności podpisu, sprawdzenie odpisu pod katem zgodności, sprawdzenie kopii z dokumentami.  Obecność notariusza może okazać się również konieczna przy spisywaniu protokołów, które sporządza się na przykład podczas walnych zgromadzeń różnych organizacji czy też (...)

Dodany przez Mariusz Woś, w dniu 06-11-2016

Pomoc notarialna

Polski adwokat w austrii

Skojarzone z tym artykułem: kancelaria, notariusz, prawo

(...) się wyłącznie na szukanie pracy we własnym kraju, co bywa trudne ze względu na olbrzymią konkurencję panującą w środowisku prawniczym. Oczywiście przed podjęciem pracy na wymarzonym stanowisku w docelowym, przyjmującym państwie unijnym powinny być spełnione określone procedury, na przykład złożone odpowiednie zaświadczenie, wymagane przez prawo unijne. Wymagane jest praktykowanie prawa w sposób wskazujący na wysoką jakość pracy we własnym państwie przez co najmniej trzy lata. Jednak na przykład kwestia języka nie jest problemem, bo ubieganie się o możliwość pracy w charakterze prawnika w państwach członkowskich Wspólnoty Europejskiej nie wiąże się z testami sprawdzającymi poziom (...)

Dodany przez Natalia Damięcka, w dniu 11-07-2016

Polski adwokat w austrii

Pomoc prawna za granicą

Skojarzone z tym artykułem: notariusz, prawnik, usługi prawnicze

(...) Przebywając w obcym kraju zawsze warto być zorientowanym przynajmniej w podstawowych kwestiach prawnych i wiedzieć, gdzie ewentualnie można szukać porady, gdyby doszło przez nas do świadomego, lub nieświadomego złamania prawa. Nie ma tu znaczenia, czy wizytujemy dane państwo tylko chwilowo czy może przyjechaliśmy na dłużej, ale zawsze należy być przygotowanym na ewentualne nieprzewidziane wydarzenia. Podstawą przede wszystkim jest posiadanie ważnego dokumentu tożsamości (na terytorium Unii Europejskiej jest to dowód osobisty, a poza nią także paszport, lub wiza) i ważnego ubezpieczenia najlepiej rozszerzonego o dodatkowe opcje umożliwiające pokrycie kosztów zaginionych bagaży, czy następstw nieszczęśliwego wypadku, a (...)

Dodany przez Natalia Damięcka, w dniu 26-03-2015

Pomoc prawna za granicą

Kim jest notariusz?

Skojarzone z tym artykułem: kancelaria, notariusz, usługi prawnicze

(...) sporządzać protokoły z posiedzeń, sporządzać akty własności czy przyjmować oświadczenia spadkowe. Miejscem jego pracy jest kancelaria notarialna. Jednak nie musi to być jego własna kancelaria. Notariusz może pracować zarówno w swoim biurze jak i w kancelarii innego notariusza. Przyjęło się powszechnie zwracać się do niego 'panie rejencie' lub 'panie sędzio'. (...)

Dodany przez Natalia Damięcka, w dniu 25-02-2014

Kim jest notariusz?