Kategorie

Najnowsze


Dodany przez Natalia Damięcka, w dniu 11-07-2016

Polski adwokat w austrii
Polscy prawnicy poszukują pracy także za granicami kraju.

Czy jest możliwe by polski adwokat w austrii znalazł zatrudnienie? Po spełnieniu określonych wymagań unijnych każdy prawnik może znaleźć pracę w jednym z krajów Wspólnoty Unijnej, do której należy przecież Austria, więc jest to możliwe. Co oznacza, że polski adwokat w wiedniu nie jest niczym niezwykłym. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy dopuszczająca takie rozwiązanie znacznie rozszerza prawnikom europejskim perspektywy zawodowe i umożliwia podejmowanie nowych wyzwań zawodowych, jakimi jest poszukiwanie pracy w krajach struktury unijnej. Nie trzeba skazywać się wyłącznie na szukanie pracy we własnym kraju, co bywa trudne ze względu na olbrzymią konkurencję panującą w środowisku prawniczym. Oczywiście przed podjęciem pracy na wymarzonym stanowisku w docelowym, przyjmującym państwie unijnym powinny być spełnione określone procedury, na przykład złożone odpowiednie zaświadczenie, wymagane przez prawo unijne. Wymagane jest praktykowanie prawa w sposób wskazujący na wysoką jakość pracy we własnym państwie przez co najmniej trzy lata. Jednak na przykład kwestia języka nie jest problemem, bo ubieganie się o możliwość pracy w charakterze prawnika w państwach członkowskich Wspólnoty Europejskiej nie wiąże się z testami sprawdzającymi poziom opanowania języka państwa przyjmującego. Istotny jest jedynie tytuł zawodowy uzyskany w kraju swojego pochodzenia, co znacznie ułatwia sprawę, dlatego też np. polski adwokat w austriii nie jest rzadkim albo niewystępującym zjawiskiem. Jeśli prawnikom zależy na pracy w tym właśnie kraju unijnym to często wiążą swoje nadzieje ze stolicą kraju, w której jest najwięcej możliwości do podjęcia pracy w takim charakterze, polski adwokat w wiedniu jest w stanie znaleźć satysfakcjonujące perspektywy rozwoju zawodowego. Oczywiście punktem docelowym dla polskiego prawnika poszukującego pracy poza granicami kraju pochodzenia, może stać się też każde inne państwo zrzeszone we Wspólnocie Europejskiej.

Zdjęcia naszego reportera


prawo