Kategorie

Najnowsze


Dodany przez Mariusz Woś, w dniu 01-03-2018

Pomoc prawna w walce z nieuczciwym ubezpieczyciele
Polacy, jako osoby obecne i aktywne na rynku ubezpieczeń, w ciągu ostatnich kilkunastu lat, stali się grupą coraz bardziej świadomych nie tylko swoich obowiązków, ale przede wszystkim praw.

I jest to zjawisko bardzo pozytywne, gdyż zmienia rzeczywistość, rozwija świadomość a także dyscyplinuje ubezpieczycieli, którzy nie są już tak bezkarni w swoich decyzjach.

Dziś każdy ubezpieczyciel, który nadużyje swojej władzy, bądź dopuści się decyzji sprzecznych z obowiązującym w Polsce prawem, może się spodziewać, iż jego podwładni nie pozostaną wobec tego faktu obojętni, zwłaszcza jeśli te decyzje dotyczyły ich samych.

Jeśli więc z przyczyn co najmniej wątpliwych miało miejsce wypłacenie zaniżonego odszkodowania, lub nawet jego brak, a ubezpieczający nie zgadza się z pobudkami, lub gdy widzi istotne niezgodności między przepisami a sytuacją, która go dotknęła, to ma prawo walczyć o swoje racje przed sądem. Dziś istnieje bardzo rozbudowana strefa wsparcia dla takich osób - pomoc prawna, która przyjrzy się każdej indywidualnej sytuacji i oceni szansę oraz ryzyko wystąpienia na drogę sądową z powództwem przeciwko nim.

Można w takim pozwie domagać się zadośćuczynienia. Szanse byłych klientów ubezpieczyciela, w starciu nawet z dużymi firmami są spore a więc warto walczyć o sprawiedliwość.

Więcej informacji na temat tego, jakie prawa przysługują bezzasadnie zaniżonym odszkodowaniom odnaleźć można na stronie.

Zdjęcia naszego reportera


prawo
usługi prawnicze
radca prawny
kodeks pracy