Kategorie

Najnowsze


Dodany przez Natalia Damięcka, w dniu 26-03-2015

Pomoc prawna za granicą
Przebywając w obcym kraju zawsze warto być zorientowanym przynajmniej w podstawowych kwestiach prawnych i wiedzieć, gdzie ewentualnie można szukać porady, gdyby doszło przez nas do świadomego, lub nieświadomego złamania prawa.

Nie ma tu znaczenia, czy wizytujemy dane państwo tylko chwilowo czy może przyjechaliśmy na dłużej, ale zawsze należy być przygotowanym na ewentualne nieprzewidziane wydarzenia.

Podstawą przede wszystkim jest posiadanie ważnego dokumentu tożsamości (na terytorium Unii Europejskiej jest to dowód osobisty, a poza nią także paszport, lub wiza) i ważnego ubezpieczenia najlepiej rozszerzonego o dodatkowe opcje umożliwiające pokrycie kosztów zaginionych bagaży, czy następstw nieszczęśliwego wypadku, a także ubezpieczenie wszelkich czynności cywilno-prawnych. Pozwoli to uniknąć kosztownych postępowań sądowych w kwestii orzeczenia winowajcy ewentualnego zdarzenia i wypłaty zadośćuczynienia za spowodowane szkody.

Mimo ważnych ubezpieczeń pokrywających wyrządzone szkody może się także zdarzyć, że osoba przebywająca poza granicami Polski napotka jakieś problemy natury prawnej i wtedy pierwszym wyborem powinien być konsulat, lub placówka dyplomatyczna. Należy się do niej zgłosić jeśli dojdzie np. do aresztowania i wówczas zatrzymany uzyska wszelką pomoc odnośnie powodów zatrzymania i ewentualnego zwolnienia, oraz jeśli to będzie konieczne także wsparcie na drodze sądowej. Jeżeli natomiast naruszone zostanie prawo pracownicze zatrudnionego za granicą, czy otrzyma on mandat, lub w inny sposób popadnie w konflikt z prawem, wówczas zgłosić się można do kancelarii prawnej w danym kraju. Informacji na ten temat zasięgnąć można z internetu wpisując frazę np. adwokat Wiedeń i tym sposobem wyszukać kancelarie adwokackie miasta, w którym się przebywa. Oczywiście przeszkodą w komunikacji może być bariera językowa, jednak przy odrobinie szczęścia można także trafić  na rodzimego adwokata oferującego swoje usługi za granicą. Nie powinien zatem dziwić fakt, jeśli wybrany przez nas adwokat Wiedeń okaże się Polakiem, a jeżeli szczęście nam nie dopisze, możemy postarać się także o tłumacza, który ułatwi wszelkie kontakty w kwestii porad prawnych.

Adwokat Tomasz Gaj
40-058 Katowice, Marii Skłodowskiej-Curie 30/3
Polska,
Telefon: +48 32 797 19 40 Fax:
Rechtsanwalt Tomasz Gaj
1010 Wien, Kärntner Ring 12
Austria,
Telefon: +43 (1) 355 20 95 Fax: +43 (1) 355 20 95-99
Rechtsanwalt Tomasz Gaj
D-40472 Düsseldorf, Kanzlerstraße 8
Germany,
Telefon: +49 211 94 25 99 99 Fax: +49 211 94 25 99 99 9

Zdjęcia naszego reportera


usługi prawnicze
notariusz
prawnik