Kategorie

Najnowsze


Dodany przez Kamila Janik, w dniu 19-03-2014

Prawo co dnia
Gąszcz i niesamowita zawiłość polskich aktów podatkowych i prawnych powodują, iż coraz więcej przedsiębiorstw jest zobligowanych do korzystania z wyspecjalizowanych usług prawników, adwokatów, radców prawnych lub innego rodzaju doradców podatkowych.

Pewne przedsiębiorstwa zatrudniają do stałej współpracy takich specjalistów, bo zawieranie dużych transakcji oraz prowadzenie skomplikowanych i złożonych interesów wymusza stały nadzór sprawowany przez adwokata, prawnika czy radcę.

Kalkulowanie zleceń doraźnej pomocy prawnej realizowane jest w jednym z dwóch modeli ustalania wynagrodzenia:
- wynagrodzenie według godzinowej stawki ustalana adekwatnie do rzeczywistego nakładu pracy zgodnie z umówioną stawką za godzinę pracy prawnika (w zależności od poziomu wiedzy prawnicy są w stanie życzyć sobie honorariów różniących się między sobą wręcz czterokrotnie),
- gaża ryczałtowa ustalane stosownie do prognozowanego nakładu pracy, według ustalonej gaży za realizację całości zlecenia i nie podlega korektom.

Obsługa prawna prowadzona w zakresie stałej pomocy prawnej kierowana jest do klientów, jacy z uwagi na zakres prowadzonej działalności wymagają oferowania pomocy prawnej w sposób ciągły oraz we wszelkich obszarach swojej działalności. Adwokat proponuje w zakresie stałej pomocy prawnej:

- opracowywanie projektów regulaminów, statutów, umów i innych aktów prawnych dotyczących funkcjonowania i działania przedsiębiorstwa,
- opracowywanie i opiniowanie porozumień handlowych pod względem zgodności z prawem oraz właściwej ochrony interesów klienta, w tym zabezpieczeń zrealizowania umowy,
- zastępstwo procesowe przed organami administracji i sądami.

Prawnik oferuje obsługę prawną w obszarze stałej pomocy prawnej jak i doraźnej pomocy prawnej i oferuje rzetelne porady prawne. Kancelaria Pauliny Szczęśniak z Lubina działa na polskim rynku od wielu lat.

Kancelaria Adwokat Pauliny Szczęśniak z Lubina funkcjonuje w oparciu o właściwe pozwolenia a także zaświadczenia, jej działalność jest właściwie umocowana prawnie, a adwokat prowadzący taką kancelarię jest wpisany na prowadzoną przez stosowne urzędy Ministerstwa Sprawiedliwości oficjalną listę adwokatów. Szczegóły na stronie www.

Kancelaria Prawna Paulina Szczęśniak
59-300 Lubin, ul. Armii Krajowej 28
Polska,
Telefon: tel. 601 64 64 22 Fax:

Zdjęcia naszego reportera


usługi
biznes
prawo
prawnik
adwokat